A A A

Herb i pieczęć Jasiony

  

 

Długą i piękną historię posiadają herby ziemii prudnickiej.

Te najbardziej znane należały do miast i osad targowych :

Prudnika ,Głogówka , Białej ,Strzeleczek , Trzebiny , Ścinawy Małej .

Wiele z nich ,j eszcze jako pieczęcie funkcjonowało już w XIV w.

Ziemia prudnicka może się jeszcze pochwalić innym rodzajem herbów ,

albo raczej znaków.

Otóż w XIX w . , wraz z ostatecznym zniesieniem zależności feudalnych

i powstaniem samorządu wiejskiego zaczęły krztałtować się pieczęcie

gmin wiejskich .

Wiejskie pieczęcie ze względu na rodzaj przedstawionej symboliki

można podzielić na kilka podstawowych rodzajów :

1. Pieczęcie przedstawiające sceny z życia wsi (np. Chrzelice ).

2 .Piczęcie prezentujące narzędzia , zwierzęta

     i przedmioty rolnicze lub ogólnie wiejskie (np. Jasiona ).

3 .Pieczęcie zawiązujące do historii wsi lub legendy

     o jej powstaniu .

4 . Pieczęcie nawiązujące do herbu właściciela posiadłości ,

     zamku na terenie gminy (Łąka Prudnicka ).

5 . Pieczęcie przedstawiające herb , nadany wcześniej

     miejscowości jako osadzie targowej lub miastu ( np.Trzebina).

6 . Pieczęcie nawiązujące do nazwy wsi ( np. Wilków – Wilk )

7 . Pieczęcie nawiązujące do charakterystyczny obiekt

     na terenie gminy ( np. Wierzch ) .

Wraz z przywróceniem w Polsce roli samorządu oraz pełnej

demokratyzacji życia politycznego i społecznego odrodziła się

na naszych ziemiach tradycja heraldyczna .

Niektóre samorządy dokonały zmiany herbów ( np.Prudnik ) ,

inne doprowadziły do powstania zupełnie nowych znaków (np.Lubrza).

Jasiona też posiada swój herb , który przedstawia pług ,

wzór pieczęci z 1909 r i odbicie takowej pieczęci z XVIII wieku .

 

Artykul napisano na podstawie art .pt. ,,Herby i pieczęcie Ziemi Prudnickiej ''- Andrzeja Derenia

zamieszczonego w książce ,, Ziemia Prudnicka - rocznik 2002 '' 

i art . Aleksandry Starczewskiej - Wojnar ,,Najstarsze pieczęcie wiejskie powiatu

prudnickiego na podstawie ksiąg katastru karolińskiego ''

zamieszczonego w książce ,,Ziemia Prudnicka -rocznik 2009 / 2010 .