A A A

Historia Kościoła

1900r

1900r

lata 60-te

lata 60-te

lata 80-te

lata 80-te

2005r

2005r

2013r

2013r

W roku 1900 została w Jasionie wybudowana dość duża kaplica .Jak wynika z doniesień kronikarskich fundatorem kaplicy był początkowo gospodarz Schneider ,a po jego śmierci budowę kaplicy dokończył drugi mąż pani Schneider-Richard Nafe,obaj zamieszkiwali w domu pod nr. 42. Od tej pory w określone niedziele i święta odbywały się nabożeństwa w miejscowym kościółku,a opiekę nad świątynią sprawowali księża z kościoła parafialnego w Prudniku.

 


W okresie I wojny światowej na wieży drewnianej kaplicy umieszczono niewielkich rozmiarów dzwon. Kaplica po jej wybudowaniu stanowiła ośrodek kultu religijnego we wsi. Położona w centrum wioski stanowi po dzień dzisiejszy miejsce zadumy i modlitwy dla wielu
mieszkańców i osób przybywających .Kaplica wraz z wiernymi przeżywała dwie wojny światowe, które wywarły swe piętno na mieszkańcach Jasiony. Wystarczy tu wspomnieć,że w czasie I wojny światowej zginęło z tej wioski 23 żołnierzy niemieckich nie licząc cywilów.

 

Również w II wojna światowa nie szczędziła mieszkańców tej wsi. Zginęło podczas tej wojny 29 niemieckich żołnierzy,oraz znaczna liczba ludności cywilnej. Dla upamiętnienia poległych żołnierzy I wojny światowej wzniesiono w 1923 r. Od strony północnej kaplicy pamiątkowy krzyż.
Na tym pomniku widnieją wykute w marmurze nazwiska poległych żołnierzy,a na samym dole pomnika widnieje wykuty ,,Żelazny Krzyż''. Uroczyste poświęcenie pomnika odbyło się w listopadzie 1923 r .Pomnik ten przetrwał do naszych czasów i nadal jest otoczony staranną
opieką. W roku 1925 kaplica otrzymała w darze małe organy nazywane wówczas harmonium,na których grał do 1945 r. kierownik miejscowej szkoły Paul Schalwig jako organista. Wierni z Jasiony w 1925 r. postanowili przebudować drewnianą wieżę usytuowaną na dachu kaplicy na murowaną, którą dolną część przystosowano na przedsionek kościoła. Do nowo wybudowanej wieży przeniesiono dzwon, który był na wieży drewnianej.
Dzwon wisiał na wieży do 1941 r. i został stąd zabrany przez niemieckie władze wojskowe i od tej pory przez 11 lat kaplica nie posiadała dzwonu.
 

 

W dziejach kaplicy stale towarzyszyła troska wiernych o jej wygląd zewnętrzny i wewnętrzny. Na ścianach wewnętrznych kaplicy umieszczono obrazy drogi krzyżowej ,a na ścianie frontowej wykonano malowidło o tematyce religijnej .Na tej samej ścianie umocowano dwie figury
przedstawiające Pana Jezusa i Matkę Bożą z dzieciątkiem Jezus . Kaplica w Jasionie dysponowała własną monstrancją i kielichem,które były w tutejszej kaplicy używane do 1945 r . Kiedy w 1945 r. zbliżała się do okolic Jasiony armia czerwona wierni postanowili ukryć naczynia liturgiczne .
Ukryły je dwie rodziny,które przed nadejściem wojsk sowieckich opuściły Jasionę i udały się w kierunku Austrii .Na terenie Czechosłowacji wojska sowieckie przerwały dalszą wędrówkę rodzin,które postanowiły wrócić do Jasiony,ale jedna z rodzin z obawy przed odebraniem im monstrancji oddali ja do do przygodnego kościoła,zaś druga rodzina z dobrze ukrytym kielichem powróciła i oddała go do klasztoru O.O. Franciszkanów w Prudniku -Las. Dziś nie można stwierdzić ,czy kielich nadal się tam znajduje,ponieważ w klasztorze znajduje się więcej kielichów bez oznakowania. Przesiedlona do Jasiony ludność polska od samego początku wiązała swe chrześcijańskie życie z miejscową kaplicą .W pierwszych miesiącach osiedlenia w kościółku nie odbywały się nabożeństwa,wierni udawali się na nabożeństwa do Prudnika ,a także do klasztoru O .O .Franciszkanów. Do Prudnika przybywali pierwsi polscy księża a później dołączyli do nich księża zakonni-Dominikanie .W ciągu całego okresu pobytu O.O. Dominikanów w Prudniku obejmowali oni swą posługą wiernych z Jasiony i sprawowali piecze nad kaplicą .W miarę upływu czasu nabożeństwa w Jasionie odbywały się coraz częściej,a po pewnym czasie w każdą niedzielę i święta .W 1952 r. członek Rady Kościelnej -Roman Łojek uzyskał dla kaplicy większy dzwon z byłej cukrowni w Białej Prudnickiej dając tam mniejszy .Uroczyste poświęcenie dzwonu odbyło się jesienią 1952r. Chrzestnymi dzwonu zostali; Maria Weinert , Bernard Kiełtyka i Stanisław Konopnicki . Dzwon po 11 latach przerwy znów swoim głosem zaprasza wiernych na nabożeństwa. Opiekując się wiernymi w Jasionie księża Dominikanie często się zmieniali. Od 1950 roku opiekę duszpasterską sprawował o .Henryk Jakubiec,który udzielał swej posługi przez kilka lat. Następni ojcowie często zmieniali się .Dopiero od roku 1976 przez 5 lat opiekę duszpasterską sprawował O. Michał Płachta. Z jego inicjatywy rozpoczęto wiele prac remontowych związanych z upiększeniem i modernizacją wnętrza kościoła .Obok kaplicy postawiono grotę z niewielka wnęką,w której umieszczono figurę Matki Bożej. Dużo prac remontowych wykonano wewnątrz kaplicy. Zwykłe okna wymieniono na witraże o wielkich walorach artystycznych .Niektóre witraże były finansowane przez grupy wiernych,a nazwiska fundatorów umieszczono w dolnych częściach witraży. Dwa witraże upamiętniają: 600-lecie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej i postać papieża Polaka Jana Pawła II. Figury Pana Jezusa i Matki Bożej,które były przytwierdzone do frontowej ściany zostały
umieszczone w artystycznych wnękach. W roku 1981 O. M. Płachta zostaje przeniesiony na tereny ówczesnego woj. rzeszowskiego ,a na jego miejsce przyszedł O. Józef Michalczewski . Kontynuuje on dalsze prace remontowe i sprowadza ekipę fachowców z rodzinnej miejscowości
Podobin (Niedźwiedź). Wiele prac remontowych wykonali sami mieszkańcy Jasiony , a pomagała także miejscowa Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna na czele z prezes Jadwiga Dymała. Wybudowano salkę katechetyczną przylegającą do zakrystii od strony południowej. Przebudowano szczyt wieży ,który stał się bardziej strzelisty i odnowiono konstrukcję dachu,a jego pokrycie zmieniono z dachówek na blachę.Podłoga została wyłożona płytkami marmurowymi, a ściany boazerią. Wykonano i ustawiono rzeźbione ławki,balustrady,mównicę-ambonę, oraz konfesjonał .Udało się pozyskać również dla kaplicy organy elektroniczne,które po 40-latach zabrzmiały swoim głosem. Ekipa remontowa pragnąć podkreślić swoje walory rzeźbiarskie wykonała dość okazałych rozmiarów szopkę betlejemską ,oraz grób Chrystusa. Uroczyste poświęcenie nowo wyremontowanej kaplicy odbyło się jesienią 1986 r. Na uroczystość przybył biskup pomocniczy z Opola ks. Jan Bagiński. W roku 1993 wierni z Jasiony zostali włączeni do parafii Lubrza.

Przynależnośc wiernych do parafii okazała się korzystna .

Wieś adnistracyjnie należy do gm.Lubrza.

Dzieci z Jasiony uczęszczaja do przedszkola,szkoły podstawowej i gimnazjalnej w Lubrzy.

Ks proboszcz Joachim Kroll spełnia z dużą troską posługi duszpasterskie oczekiwane przez wiernych.

Wprowadził dużą samodzielnośc w utrzymaniu czystości kaplicy.

Powiększył grono ministrantów,co znacznie wpłynęło na pozytywną atmosferę wychowawczą wśród młodzieży.

Od czasu przynależnoścido Lubrzy nabożeństwa odbywały sie przy udziale organisty, czego dotychczas nie było.

Zrobiono konserwację dachu,założono w kaplicy nowe drzwi wejściowe,

dokonano konserwacji figur świętych  z ołtarza .

W roku milenijnym 2000 z inicjatywy ks.proboszcza zorganizowano wiele pielgrzymek do miejsc świętych.

Między innymi odbyła się pielgrzymka do Rzymu na spotkanie z papieżem Polakiem Janem Pawłem II, czego do tej pory nie praktykowano w Jasionie.


Krótka historia kościoła w Jasionie została napisana w setną rocznice budowy kaplicy, która przypadała na rok 2000.

Można ją było napisać dzęki pomocy życzliwych osób,które tu żyły przed II Wojną Światową ,

oraz osobom ,które tutaj zostały przesiedlone i organizowały życie religijne.

Szczególną pomoc w napisaniu historii kaplicy okazała śp. Maria Weinert(nr.31).

Wiele materiałów żródłowych wykorzystano z niemieckiego czasopisma ,,Neustadler Heimatbrief",oraz parafii Lubrza, a wszystko to spisali

Bogusława i Jan Tomaszewscy w 50 rocznicę swojego ślubu ,

która przypadła na 26 grudnia 2000r.

(26 grudnia 1950r. Bogusława i Jan Tomaszewscy zawarli związek małzeński

w kaplicy w Jasionie w obecności ks.Henryka Jakubca.)

 

 


 

Ołtarz główny został przywieziony w latach 1900-1901 r. do  kaplicy w Jasionie  z kościoła

św. Michała Archanioła w Prudniku.

W prudnickim kościele był  ołtarzem św.Józefa ,a  w Jasionie został przerobiony.

Obecny ołtarz odpowiada ołtarzowi Matki Bożej.

Obraz w romantyczno – idealistycznej formie namalował w 1876 roku

Ferdynand Winter z Wrocławia.

 

W galerii  przedstawiamy :

- zdjęcia z przebudowy naszego kościoła,

- wystrój kościoła przy różnych uroczystościach (dożynki ,święta ,wesela ) .