A A A

Klasztor o.Franciszkanów .

Tym którzy jeszcze nie mieli okazji osobiście zwiedzić ,blisko znajdującego się klasztoru o.Franciszkanów w Prudniku -Lesie zapraszamy do zwiedzania wirtualnego i przeczytania krótkiego wstępu .

 

Franciszkanie przybyli do Prudnika w 1852 roku. W lesie w pobliżu miasta rozpoczęli budowę mniejszego założenia klasztornego niż na Górze św. Anny z którego przybyli. Podczas budowy w fundamenty klasztoru wmurowano relikwie św. Elżbiety. Wtedy też powstał obraz św. Józefa z Dzieciątkiem Jezusa namalowany przez franciszkanina Alberta Kuechlera. Dziś miejsce oryginału zajmuje kopia wykonana przez nieznanego artystę w latach 50tych XX wieku. W 1855 mnisi zmuszeni zostali do opuszczenia klasztoru. Powróciwszy w 1863 r. kontynuowali jego rozbudowę. Franciszkanie z powodu decyzji władz pruskich ponownie opuścili klasztor w 1875. Powrócili 12 lat później i do 1954 roku mogli prowadzić swoją działalność. Wtedy decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu zostali przeniesieni do Borek Wielkich a w klasztorze więziono przez rok Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prymas Tysiąclecia, ks. Stanisław Skorodecki i zakonnica Maria Leonia Graczyk byli pilnowani przez 30 funkcjonariuszy SB. W 1957 po powrocie franciszkanów i trzyletnim remoncie klasztor oraz kościół zostały ponownie otwarte. W 1996 r. decyzją władz kościelnych otrzymały godność Sanktuarium św. Józefa. Na terenie kompleksu franciszkańskiego znajduje się droga krzyżowa oraz Grota Lurdzka wybudowana w latach 1903-04 ze sprowadzonego tufu wulkanicznego.

 

Sanktuarium położone w cichym i malowniczym miejscu jest doskonałym punktem dla modlitwy, ale też odpoczynku na łonie natury. Przy Sanktuarium znajduje się drewniana, piętnastometrowa wieża widokowa z przepiękną panoramą na miasto.

 

Autor zdjęć Karolina Sławek .