A A A

Krzyże i kapliczki

 

Osobliwością Jasiony jest istniejący tu krzyż pokutny na posesji nr.58.

Zbigniew Komarnicki z Białej Prudnickiej tak o tym pisze:

,,W zachodniej części wsi Jasiona na posesji nr.58 stoi krzyż granitowy

z naszczerbionym prawym ramieniem o wymiarach 93X56X20 cm.

Brak jakichkolwiek napisów '' (fot. nr. 1-2 ) .

Jeden z byłych mieszkańców Jasiony podawał , że pod krzyżem pokutnym

były pogrzebane zwłoki Szweda jako pozostałość po najeździe szwedzkim .

Pamiątkami religijnymi są krzyże i kaplice przydrożne .

Ich budowę określa się na lata 1923-1925 .

Krzyż drewniany przy drodze polnej do Prudnika symbolicznie oddziela

ziemię należące do Prudnika i Jasiony .

Jego wzniesienie określa się na rok 1925 , a troskliwą opiekę nad tym krzyżem

sprawowała rodzina niemiecka z posesji nr.49.(fot.nr.3 ).

Krzyż kamienny przy drodze do Prudnika niedaleko od zabudowań zachodniej

części wsi Jasiona , na którym figuruje napis niemiecki ,, Dokonało się ...''

Przypuszczalnie krzyż ten został pozostawiony również w 1925 r .

Jego intencja nie jest bliżej znana .

W środku wsi pod nr. 49 stoi krzyż z napisem niemieckim ,,Serce Jezusa zmiłuj się nad nami ''(fot.nr 5) .

Został postawiony jako wotum dziękczynne  w 1923 roku.

Od północnej strony wsi w części zachodniej znajduje się kaplica murowana

z figurami świętych we wnętrzu .

Przypuszczalnie została zbudowana przed I wojną światową .

Przy tej kapliczce każdego roku odbywały się modły o dobre zbiory rolnicze.

Kaplicą opiekowała  się rodzina Franke nr.31.(fot.nr.6 , 7 , 8 ),

a obecnie opiekę przejęła rodzina Trzyna.

Do Jasiony należy obszar dawnej cegielni położonej

przy trasie Prudnik - Dytmarów .

Przy zabudowaniach tej cegielni znajduje się kaplica murowana ,

wewnątrz z obrazem ,,Królowa Świata ''.

Przypuszczalnie została ona postawiona w tym czasie ,

kiedy była budowana willa przy cegielni .

Kaplica ta od zakończenia II wojny światowej znajduje się

pod opieką rodziny Wojas nr.63 (fot.nr .9 , 10 ).

Przy kościółku w Jasionie po jego północnej stronie znajduje się

pamiątkowy krzyż postawiony w 1923 r . ku czci poległych

27 żołnierzy w I wojnie światowej .

Krzyż ten jest nadal otoczony należytą opieką (fot.nr. 11).