A A A

O nas

Miejscowość Jasiona położona jest w województwie opolskim, powiecie prudnickim, w Gminie Lubrza.

 

Sąsiadują z nią takie sołectwa jak:

 

  • od wschodu - Dytmarów i Skrzypiec
  • od południa - Trzebina
  • od północy - Lubrza (siedziba gminy)

 

Na terenie sołectwa funkcjonuje sklep spożywczo - przemysłowy, zakłady usługowe oraz rolnicza spółdzielnia produkcyjna.

Obecnie w Jasionie mieszka 247 mieszkańców, którzy jako nieliczni zajmują sie uprawą roli i usługami.

Pozostali pracują w oddalonym  zaledwie o 3km mieście Prudnik.

Sołectwo Jasiona położone jest na pogranioczu niziny śląskiej i sudetów wschodnich, w bliskości z górami opawskimi.

Sąsiedztwo to dodaje mu uroku dzięki zróżnicowanemu krajobrazowi topograficznemy i wybitym walorom przyrodniczym. Cechą klimatu jest jego łagodność i długi okres wegetacji. We wschodniej części sołectwa dominuje teren płaski, natomiast w jego zachodniej części teren pagórkowany z licznymi wzniesieniami.

Gleby przedtawianego obszaru są zróżnicowane.

Wpływ na to mają odczyn gleby, pojemność sorbcja, gęstość gleby oraz inne jej właściwości. Występują tu przede wszystkim gleby bielicowe brunatne, czarnoziemy zdegradowane, mady i na niewielkim terenie sołectwa piaski, płaty żwirowe i glina.

Struktura i typ gleby mają znaczący wpływ na dominujące na terenie miejscowości typy upraw (burak cukrowy, ziemniak, kukurydza).

Miejscowość Jasiona to teren rolniczy. Na jego obszarze działa Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, oraz drobne przedsiębiorstwa usługowej jak:

  • kamieniarstwo,
  • produkcja mebli,
  • ogrodnictwo szklarniowe.

W miejscowości funkcjonuje Sklep Wielobranżowy.

W sferze sportu i rekreacji mieszkańcy Jasiony mogą korzystać z wiejskiego boiska, do gry w piłkę nożną oraz w piłkę siatkową. Klubu sportowego w sołectwie brak, a  jednymi grupami działającymi są: Rada Sołeca i Grupa Odnowy Wsi.

 

Zwyczaje, Tradycjie, Obrzędy, Gwara w sołectwie Jasiona zachowały się po dzień dzisiejszy.
Cyklicznie odbywają się procesje w Święto Bożego Ciała, Nabożeństwa Majowe, Różańcowe, Gorzkich Żali, Rezurekcje oraz Święto Plonów (DOŻYNKI). W Święto Zielonych Świąt, gospodynie dekorują swoje zagrody i kapliczki zielonymi stroikami i (MAJENIE OBEJŚĆ), Zazwyczaj są to brzózki. Mieszkańcy organizują także zabawy majówkowe (majówki), dożynkowe i Dzień Kobiet, Obchodzony jest Odpust 30 Maja w dniu Święta i Nawiedzenia Najświętszej Maryji Panny.

Sołectwo posiada swój herb oraz systematycznie prowadzoną kronikę. W okresie dożynkowyn gospodynie wyplatają koronę żniwną.

Mieszkańcy Jasiony to ludność napływowa, rejonu kresów wschodznich, posługująca się gwarą lwowską i jejonu krakowskiego. W raz z przybyciem ludności, przywędrowały z nimi specyficzne potrawy o charakterystycznych nazwach np.: kutia (potrawa wigilijna, gdzie głównym składnikiem jest pszenica), bulbienniki (placki ziemniaczane), studzienina (galareta mięsna).

W ubiegłych latach powstały opracowania dotyczące historii Jasiony, historii kościółka w Jasionie oraz zabytków Jasiony autorstwa Jana Tomaszewskiego na podstawie której powstała ta strona internetowa. Serdeczne podziękowania składamy również, tym którdzy udostępnili Nam swoje pamiątki rodzinne w postaci fotografii.

Dziś w Jasionie mieszka 247 mieszkańców (stan z roku 2006).

W przedziale wiekowym jest:

od 0-6 lat -11 dzieci(w tym 6 dziewczynek i 5 chłopców),

od 7-15 lat-17 dzieci ( w tym 9 dziewcząt i 8 chłopaków),

od 16-19 lat – 15 osób ( w tym 7 kobiet i 8 mężczyzn),

od 20-60 lat -67 kobiet,

od 20-65 lat -86 mężczyzn ,

pow.60 lat -29 kobiet,

pow.65 lat-15 kobiet .

Ogólnie Jasionę zamieszkuje 118 kobiet i 122 mężczyzn.

Władze sołeckie sprawowali :

Konopnicki Franciszek ,

Bochenek Józef ,

Adamiszyn ,

Dacko Franciszek

Świczewski Antoni,

Minorowicz Marian ,

Sławek Elżbieta - obecnie .