A A A

Sprawozdanie za rok 2017

Sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej i Sołtysa za rok 2017 sołectwa Jasiona.

Sołectwo Jasiona stanowi jednostkę pomocniczą Gminy Lubrza.

Organem wykonawczym Sołectwa jest Sołtys, Rada Sołecka stanowi organ wspomagający realizację zadań sołeckich.

W 2017 roku odbyło się 4 spotkania Sołtysa, Rady Sołeckiej i Radnego.

Poruszano problemy sołectwa i zadań do realizacji. Sołtys, Przewodniczący Rady Sołeckiej i Radny uczestniczą w sesjach rady Gminy.

Biorą udział w komisjach (Radny) i naradach sołtysów (Sołtys).

Zadania zrealizowane w 2017 roku:

a) Realizacja zadania z Programu Odnowy Wsi -1000 zł - zakup grilla - zakup huśtawki na plac zabaw

b) Realizacja zadań z funduszu sołeckiego -13 831,63 zł - zmiana nawierzchni chodnika na kostkę brukową od nr 31 – 32 - zakup kamienia w celu wykonania opaski wokół świetlicy - zakup i montaż obrzeży trawnikowych - organizacja spotkań integracyjnych( Dzień Kobiet ,Dożynki, Mikołajki - zakup kosza betonowego na odpady na plac zabaw - zakup krzewów ozdobnych do obsadzenia wokół świetlicy.

c) Realizacja zadań ze środków budżetu gminy i powiatu - uzupełnienie ubytków na jezdni (gmina, powiat) - czyszczenie rowu - naprawa nawierzchni chodnikowych - koszenie terenu przy boisku i świetlicy -zakup i montaż nowego zestawu na placu zabaw Prace społeczne wykonane na cele sołectwa - - wykonanie prac wokół świetlicy, boiska do piłki plażowej i placu zabaw (koszenie, sprzątanie), obsypanie kamieniami oraz wysadzanie krzewów wokół świetlicy, organizacja dożynek.

Zorganizowano imprezy okolicznościowe: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Chłopa, Otwarcie placu zabaw, Piknik rodzinny Dożynk,Dzień Misia,  Mikołajki, Sylwester.

Zadania niezrealizowane: - udrożnienie studzienek deszczowych.

Zadania zaplanowane do wykonania w 2018 roku.

Rada Sołecka, Sołtys i Radny wystąpili z wnioskami:

Do Urzędu Gminy w Lubrzy w sprawie zadań do funduszu sołeckiego. Wysokość funduszu na 2018 rok wynosi 15 753,48 zł. Wniosek uwzględnia następujące zadanie:

1.Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych. Rada Sołecka składa serdeczne podziękowania za współpracę i sponsoring dla prezesa RSP w Jasionie Pana Jana Malca.

Serdecznie dziękujemy za wasze wsparcie, które traktujemy jako wyraz dobroci i chęci niesienia pomocy.

Podziękowania należą się także administratorowi strony internetowej p. Ewie Moskal, radnemu p. Markowi Łój, pracownikom urzędu, oraz ZGM w Lubrzy, księdzu proboszczowi, życzliwym mieszkańcom dla których wizerunek naszego sołectwa nie jest obojętny.

Dziękujemy.

Sołtys-Elżbieta Sławek

Przewodniczący Rady Sołeckiej-Władysław Ułan

Członkowie Rady Sołeckiej Radny- Bogusława Ryś, Zenon Sroka

Radny-Marek Łój