A A A

Urzędy

    Urząd Gminy  Lubrza

  ul. Wolności 73

48-231 Lubrza      

tel./fax. 77-407-46-50

urzad@lubrza.opole.pl

 

 

 www.lubrza.opole.pl/19/strona_glowna.html

 

 


 

 

Biuletyn Informacji Publicznej

      Urzędu Gminy  

 w  Lubrzy  

 

www.bip.lubrza.opole.pl/

 


Gminny Ośrodek Kultury

   Sportu i Rekreacji      

     w Lubrzy       

ul. Wolności 73

 tel.77-407-46-83


                                                                                                                www.goklubrza.pl/goksir-start.html


Zakład Gospodarki Komunalnej

     i Mieszkaniowej

ul. Harcerska 1, 48-231 Lubrza

tel. 077/ 4375288 wew. 44-47

fax. 077/4375288 wew.25

              Telefony alarmowe po godzinach pracy:
 
  663754583
 
  697631418

zgkim@lubrza.opole.pl

 

zgkim-lubrza.pl/

 


 

Starostwo Powiatowe
 ul. Kościuszki 76   

                                 
Tel. +4877 406 81 80 

                     
 powiat@powiatprudnicki.pl

 

 

www.powiatprudnicki.pl

 


 

Urząd Skarbowy

ul. Kopernika 1a
48-200 Prudnik

Tel.: 77 436 99 00


 

 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi


ul. Piastowska 17
45-081 Opole
tel.: (77) 44 82 100

fax: (77) 44 82 101

 


Do korespondencji:
ul. Piastowska 14

45-082 Opole

 

 

www.odnowawsi.eu/serwis/index.php